Förundersökning om tjänstefel inledd

Åklagare har inlett en förundersökning kopplad till det uppmärksammade Playamålet. Förundersökningen riktas inte mot någon person, utan är inledd för att åklagaren ska kunna vidta utredningsåtgärder.

- Den 17 april inkom en anmälan om påstått tjänstefel. För att jag ska kunna bedöma anmälan måste jag hämta in en stor mängd material för genomgång. Därför har jag öppnat en förundersökning, säger chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren.

Någon tidplan för hur länge förundersökningen kommer att pågå finns inte. Några ytterligare upplysningar har inte åklagaren att lämna. När det finns information i ärendet kommer den att kommuniceras via pressmeddelande.

Mer om Särskilda åklagarkammaren

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera