Förundersökningen läggs ned i ärendet med nallebjörnar över Vitryssland

- Det går inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott, säger kammaråklagare Lars Hedvall.

Två personer har varit misstänkta för brott mot utlänningslagen och en av dem också för brott mot luftfartsförordningen. De skulle ha fört ett flygplan över den litauiska gränsen till Vitryssland och där släppt ned ett antal nallebjörnar. Förundersökningen läggs nu ned eftersom det inte finns något i den svenska eller den litauiska utredningen som stöder påståendet att de skulle ha utfört en sådan flygning över gränsen.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera