Framställan om offentlig försvare inlämnad - uppdaterad

Åklagaren har lämnat in en framställan om offentlig försvarare till Stockholms tingsrätt för den man som är misstänkt för terroristbrott.

Personuppgifterna i framställan är sekretessbelagda.

Vice chefsåklagare Hans Ihrman kommer att medverka på polisens pressträff kl. 13.30 i dag.

Ärendenummer AM 48283-17.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera