Framställan överlämnad till Karlstad

Riksåklagaren har beslutat att lämna över framställan från advokat Thomas Olsson om att återuppta förundersökningen i Arvikaärendet till Åklagarkammaren i Karlstad för vidare handläggning. 

Det blir därmed en uppgift för åklagare i Karlstad att ta ställning till om förundersökningen ska tas upp igen eller inte. Oberoende av framställan från Thomas Olsson kan en åklagare besluta att på nytt ta upp förundersökningen om det finns anledning att vidta någon ny utredningsåtgärd i ärendet.

– Vi följer den normala rutinen och instansordningen i hanteringen av ärendet. Det betyder att prövningen om förundersökningen ska återupptas i första hand ska göras vid den åklagarkammare som fattade de ursprungliga besluten i ärendet, säger riksåklagare Anders Perklev.

Niclas Wargren, kammarchef på Åklagarkammaren i Karlstad, har inte någon möjlighet att fatta beslut i den här frågan under fredagen och är inte heller tillgänglig för media i dag. På måndag eftermiddag kommer besked att kunna lämnas om ärendets fortsatta handläggning.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera