Häktning hävd i Västeråsärende

Häktningen av den man som varit häktad för försök till mord efter skottlossning mot en polismans bostad i Västerås den 28 oktober har hävts. Någon ny häktningsförhandling kommer därmed inte att äga rum vid Västmanlands tingsrätt den 8 november.

Mannen var häktad som skäligen misstänkt och utredningen har inte lett fram till att brottsmisstankarna stärkts så att han kan begäras häktad på sannolika skäl. Kammaråklagare Birgitta Fernlund har därför hävt häktningen den 7 november. Brottsmisstanken mot mannen har inte lagts ned, utan förundersökningen fortsätter.

Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Birgitta Fernlund är tillgänglig på telefon, 010-562 68 29, kl. 9.30-10.30 onsdag den 8 november. 

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera