Häktningsframställan mot tre personer för medhjälp till terroristbrott

Häktningsframställan lämnades idag in till Göteborgs tingsrätt mot tre personer misstänkta för medhjälp till terroristbrott i Syrien våren 2013.

De misstänkta begärs häktade i utevaro.

- De personer som häktningsframställan avser har samband med den dom som avkunnades i Göteborgs tingsrätt den 14 december 2015, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Häktningsförhandlingarna är planerade att genomföras imorgon tisdag vid Göteborgs tingsrätt.

Kontakt
Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström
010-562 53 93

Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera