Hävt anhållande för misstänkt mord i Burträsk, Skellefteå kommun

Åklagaren har hävt anhållandet för den man som på skälig misstanke suttit anhållen för misstänkt mord i Burträsk.

– Utifrån misstankegraden gör jag i nuläget den bedömning att det inte längre finns något skäl för fortsatt frihetsberövande, säger kammaråklagare Stina Westman vid Åklagarkammaren i Umeå.

Utredningen fortsätter, bland annat med genomgång av den tekniska undersökningen. Misstanken om brott kvarstår.

Åklagaren kan i dag, söndag, inte lämna några ytterligare kommentarer om utredningen.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera