Hockeyprofil begärs häktad

Åklagare har lämnat in en häktningsframställan mot en person som varit anhållen misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Häktningsförhandlingen äger rum i Nacka tingsrätt klockan 11-11.30 torsdag den 17 maj 2018.

Målnummer i Nacka tingsrätt: B 3083-18.

Kontakt
Kammaråklagare Marina Chirakova är tillgänglig för eventuella frågor från media direkt efter häktningsförhandlingens avslutande fram till klockan 12.15.
010-562 56 23.

Innan häktningsförhandlingen har åklagaren ingen möjlighet att vara tillgänglig för frågor eller lämna någon ytterligare information.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera