Hovrättsdom om medhjälp till mordförsök

Idag klockan 11 meddelar Hovrätten för Nedre Norrland dom i ett mål där ett uzbekiskt par åtalats misstänkta för medhjälp till mordförsök. 

Chefsåklagare Krister Petersson vid Internationella Åklagarkammaren Stockholm finns tillgänglig för kommentarer på telefon idag från klockan 11:15.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera