Inbjudan till pressträff i Stockholm

Pressträff med anledning av grov misshandel i närheten av en demonstration den 14 september 2013

Åklagare Carl Mellberg redogör för utredningsläget just nu samt hur den fortsatta utredningen kommer bedrivas.

Tid: fredag den 22 november 2013 klockan 11:00-11:45

Plats: Stockholmspolisens pressrum, ingång från Norra Agnegatan 33-37

Medverkande: åklagare Carl Mellberg

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera