Inför huvudförhandlingen om misstänkt terroristbrott i Stockholm

Tisdag den 13 februari startar huvudförhandlingen i ärendet där en man står åtalad misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. Efter varje förhandlingsdag kommer åklagaren att vara tillgänglig för media i Stockholms tingsrätt.

Huvudförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, Bergsgatan 50. Efter varje förhandlingsdag kommer vice chefsåklagare Hans Ihrman att finnas tillgänglig för media på plats i säkerhetssalen utanför sal 2. Han kommer att vara på plats i ungefär 15 minuter för att svara på frågor. Han kommer inte att vara tillgänglig per telefon. Exakt tid för när detta sker varje dag går inte på förhand att säga, men förhandlingsplan med tider och annan information finns på Stockholms tingsrätts hemsida.

Målnummer B 4708-17

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera