Just nu i Almedalen: Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?

Länk till seminarium i Visby.

Öppen narkotikahandel, bilbränder, upplopp och social oro. Hot och våld mot näringsidkare och en rädsla för att vittna. Finns ett parallellsamhälle i dagens Sverige? Majoriteten av boende är inte kriminella men lever sida vid sida med uppgörelser och skjutningar. Samtal om arbetet i våra särskilt utsatta områden.

Från Åklagarmyndigheten deltar chefsåklagare Mats Eriksson.

Länk till seminariet: https://www.youtube.com/watch?v=RMnJqTwYWSs

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera