Just nu i Almedalen: Rättsväsendets framtidsfrågor

Länk till seminarium i Visby.

Rättsväsendets myndigheter samarbetar för rättssäkerhet, trygghet och demokrati. Vilka utmaningar ser de? Fem myndighetschefer avlöser varandra i ett samtal om rättsväsendets framtid.

Från Åklagarmyndigheten deltar riksåklagare Anders Perklev.

Länk till seminariet: https://www.youtube.com/watch?v=RMnJqTwYWSs

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera