Kvinna begärd häktad misstänkt för mord

Vice chefsåklagare Karin Everitt har begärt en kvinna häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Händelsen ägde rum i Stöde utanför Sundsvall.

Häktningsförhandling äger rum i Sundsvalls tingsrätt i dag fredag kl. 13. Karin Everitt är tillgänglig i tingsrätten en kort stund efter förhandlingen.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera