Kvinna delgiven misstanke om mord i Arbogaärendet

En 41-årig kvinna har delgivits misstanke om mord på sin tidigare make. Dödsfallet ägde rum i augusti 2015 då mannen hittades drunknad utanför Arboga.

– Kvinnan har förhörts i dag den 1 december och har i samband med förhöret delgivits att hon är skäligen misstänkt för mord på maken. Hon förnekar brott, säger kammaråklagare Johan Fahlander vid Åklagarkammaren i Västerås.

Åklagarna är inte tillgängliga för media under dagen. Eftersom förundersökningen pågår råder sekretess och därför kan för närvarande ingen information lämnas om vilken bevisning som finns eller hur den ska värderas.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera