Lägesrapport Assangeärendet

Status i ärendet den 13 januari 2016.

Ett generellt avtal om rättslig hjälp har tecknats mellan Sverige och Ecuador.

Åklagaren har skickat en förfrågan om att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Skrivelsen har nyligen sänts från Justitiedepartementet till riksåklagarämbetet i Ecuador. Det går inte att bedöma när ett svar är att vänta.

När alla nödvändiga tillstånd och arrangemang är klara, kommer utredningsåtgärderna att genomföras av biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, tillsammans med en utredare från polisen.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera