Lägesrapport misstänkt hotellmord

En person har anhållits misstänkt för mord på en kvinna på ett hotellrum i Stockholm. Offentlig försvarare har utsetts. 

För närvarande pågår en rättsmedicinsk undersökning för att söka fastställa dödsorsaken, som är oklar i dagsläget.

Mer information kommer att lämnas när den rättsmedicinska undersökningen är klar och åklagaren har tagit ställning till resultatet av den. I övrigt kan inga upplysningar lämnas i ärendet.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera