Lägesrapport om häktad läkare

Ny information om ärendet med den läkare som är misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn lämnas onsdag den 16 maj.

Innan dess har åklagaren inte möjlighet att svara på frågor om ärendet.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17.

Presstjänsten 010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera