Lägesrapport om knivskärning på Medborgarplatsen, Stockholm

En 17-åring är anhållen såsom på sannolika skäl misstänkt för försök till mord. Senast på söndag klockan 12 ska åklagare ta ställning till om personen ska begäras häktad.

På grund av förundersökningssekretess kan ingen ytterligare information lämnas i nuläget.

När information kan lämnas sker detta via pressmeddelande.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera