Lägesrapport terrormisstänkt

Den man som är misstänkt för förberedelse till terroristbrott är fortsatt anhållen.

Fortsatta utredningsåtgärder kommer att genomföras under lördagen och söndagens förmiddag. Vilka dessa är kan åklagaren inte gå in på, inte heller resultatet av förhör med den misstänkte.

Senast klockan 12.00 måste åklagaren fatta beslut om han ska begära den anhållne häktad eller inte.

Ytterligare information kan inte lämnas under lördagen.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera