Läkare åtalad för vållande till annans död

Åtal är väckt vid Eksjö tingsrätt mot en läkare som tidigare var anställd vid ett sjukhus i Jönköpings län. 

Läkaren åtalades för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Åtalet rör läkarens handläggning av en förlossning i maj 2011. Vid förlossningen avled barnet och modern fick svåra underlivsskador.  

 Chefsåklagare Stefan Edwardsson finns tillgänglig per telefon mellan 8:45-9:45 samt även mellan 13.00-14:00.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera