Misstänkt dataintrång av polis

Polismyndigheten har gjort en anmälan om misstänkt dataintrång av en polis i Örebro. Åklagaren har ännu inte tagit ställning till om förundersökning ska inledas.

– Jag har begärt in mer utredningsmaterial från polisen. När jag har analyserat det kommer jag att bedöma om jag ska inleda förundersökning eller inte, säger chefsåklagare Lena Lithner på Särskilda åklagarkammaren.

Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera