Misstänkt för mord begärd häktad

En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet vid Swartlings ridskola 1996.

Det är ännu inte bestämt när häktningsförhandlingen kommer att hållas. Kammaråklagare Erik Wendeby kan inte lämna någon ytterligare information för närvarande.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera