Misstänkt för mord utanför Oskarshamn försatt på fri fot

Den man som sedan i fredags varit frihetsberövad misstänkt för mord utanför Oskarshamn den 2 mars har i dag försatts på fri fot av åklagaren.

Polisen har under helgen arbetat intensivt med spårsäkring och förhör.

– Det som hittills har framkommit under utredningen motsäger inte den misstänktes invändning att han har agerat i nödvärn. Gärningen rubriceras numera som grov misshandel och grovt vållande till annans död. Grund för häktning saknas, säger kammaråklagare Patrick Sonevang.

Förundersökningen går nu in ett nytt skede där en rekonstruktion av händelseförloppet ska genomföras efter att den utvidgade rättsmedicinska obduktionen utförts.

Kammaråklagare Patrick Sonevang är tillgänglig för frågor per telefon, 010-562 63 71, tisdag den 6 mars kl. 13-15.

 

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera