Misstänkt för terrorbrott släpps

Vice chefsåklagare Hans Ihrman har beslutat att den man som varit anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska släppas.

­Mannen är inte längre misstänkt, säger Hans Ihrman.

Utredningen fortsätter dock, eftersom det fortfarande finns anledning att anta att förberedelser till terroristbrott ägt rum. Fortsatta utredningsåtgärder kommer att genomföras i syfte att saken klaras upp och att någon kan lagföras för brottet.

Själva beslutet är ett administrativt beslut i ett formulär i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. Det finns alltså ingen handling upprättad att lämna ut.

Hans Ihrman finns tillgänglig på 010-562 53 95 klockan 10.45-12.15 i dag söndag den 22 november.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera