Misstänkt i mordärende begärs häktad

Åklagare har i dag lämnat in en häktningsframställan mot en man som misstänks för mord i Örebro.

Mannen misstänks för mord på sannolika skäl. Han har varit anhållen sedan den 29 maj.

Häktningsförhandlingen äger rum i Örebro tingsrätt klockan 14.00 i dag fredag den 1 juni. Kammaråklagare Åsa Hiding kommer att vara tillgänglig för media i domstolens lokaler efter förhandlingens slut. Därefter har åklagaren inte möjlighet att svara på frågor.

Målnummer i Örebro tingsrätt: B2705-18

Kontakt: kammaråklagare Åsa Hiding, 010-562 66 35

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera