Misstänkta för terroristbrott begärs häktade

De tre personer som varit anhållna sedan i måndags har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

Häktningsförhandlingarna äger rum i Solna tingsrätt under eftermiddagen i dag den 3 maj. Närmare besked om tidpunkt lämnas av tingsrätten. Målnummer B 3678-18.

Åklagaren har inte möjlighet att lämna någon ytterligare information för närvarande och kommer inte att vara tillgänglig för media efter häktningsförhandlingarna. Utgången av förhandlingarna kommer att meddelas i ett pressmeddelande.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera