Mord på asylboendet Solhöjden i Mariannelund den 26 juni 2016

Åtal har väckts i dag mot en 24-årig man för mord på hans 22-åriga hustru. Paret bodde vid tiden för brottet på asylboendet Solhöjden i Mariannelund, Eksjö kommun.

Kvinnan avled till följd av strypning. Den misstänkte mannen har under hela utredningen stått fast vid att det är han som dödat kvinnan. Mordet skedde i det rum på Solhöjden där paret och deras gemensamma dotter bodde.

- Mannen har som förklaring till gärningen berättat att han uppfattade det som att hustrun hade träffat en annan man och att hon hade för avsikt att skilja sig, säger kammaråklagare Adam Rullman.

Huvudförhandling kommer ske i Eksjö tingsrätt den 2-4 november 2016. Ärendenummer: AM86328-16

 Kontakt (onsdag den 19 oktober kl. 14-15)

Kammaråklagare Adam Rullman, 010-562 59 73

Kammaråklagare Lisa Hedberg 010-562 59 92

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera