Negativt besked i NFC:s vapenanalys

Det vapen som analyserats av Nationellt Forensiskt Center, NFC, bedöms inte kunna kopplas till mordet på statsminister Olof Palme.

Vice riksåklagare och förundersökningsledare Kerstin Skarp har i dag mottagit analysbeskedet från NFC. Den av NFC utförda analysen ”talar i någon mån för att jämförelsekulorna 1 och 2 inte är utskjutna ur revolvern.”

Träffen anges till minus 1 (-1) på NFC:s skala som sträcker sig mellan plus 4 och minus 4.

– Det bedöms därför i nuläget som att vapnet inte har någon relevans för utredningen men det fortsatta arbetet får utvisa om det finns skäl att återkomma till detta, säger Kerstin Skarp.

Kontakt

Vice riksåklagare Kerstin Skarp finns tillgänglig för kommentarer fram till klockan 11.00, samt mellan klockan 15.00 och 16.00.

Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera