Överklagande av tingsrättens friande morddom i Lekeryd, Jönköpings kommun

Åklagaren har överklagat domen om misstänkt mord i Lekeryd i november i fjol. Tingsrätten ogillade åtalet mot de båda männen den 24 april.

– Jag har nu bestämt för att överklaga domen gentemot en av männen – den yngre av dem, säger kammaråklagare Jessica Andersson vid Åklagarkammaren i Jönköping. I överklagandeskriften har jag som grund angivit att jag anser att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering när de har frikänt mannen för mordet. Jag har även fattat beslut om att förundersökningen har återupptagits.

Bakgrund
Den 12 november förra året påträffades en avliden 47-åring i en fastighet i Lekeryd. Vid efterföljande undersökning framkom att mannen avlidit till följd av flera skottskador i huvudet samt att tidpunkten för hans död inträffat omkring 5-10 dagar innan han hittades. De båda männen som åtalades bodde i den fastighet där den avlidne påträffades. De åtalade männen förnekar brott.

Kontakt
Kammaråklagare Jessica Andersson finns tillgänglig på telefon för media i dag klockan 11-11.45. Tel 010-562 59 86.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera