Pressinbjudan – åtal i omfattande bedrägeriärende och grova dataintrång

Måndag den 18 september väcker åklagaren åtal mot totalt åtta personer misstänkta för bland annat grova bedrägerier, grova dataintrång, grovt häleri, grovt penningtvättbrott och grov urkundsförfalskning. I samband med att åtalet lämnas in bjuder åklagare, polis och MSB in till presskonferens.

Åtalet omfattar 60 åtalspunkter där målsäganden bland annat är företag och banker. Den 38-åriga huvudpersonen är häktad och åtalas på samtliga åtalspunkter.

Åklagaren menar att brotten har begåtts från slutet av 2015 fram till och med tillslaget den 3 oktober 2016. Summan av värdet på bedrägerierna är totalt på över 40 miljoner.

Åklagare, polis och företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i samband med att åtal väcks en presskonferens för media. Polis och åklagare berättar om den omfattande utredningen och MSB berättar om den tekniska analys de bistått utredarna med samt hur organisationer kan arbeta förebyggande mot den här typen av allvarlig brottlighet.

Tid och plats
Måndag den 18 september klockan 13 på Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö. Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas efter presskonferensen.

Medverkande
Från internationella åklagarkammaren Malmö:
Helena Ljunggren, förundersökningsledare, kammaråklagare
Henrik Söderman, kammaråklagare
Peter Ståhl, kammaråklagare

Från Polismyndigheten:
Jarl Holmström, biträdande regionpolischef region Syd

Från MSB:
Peter Jonegård, tf chef Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering

Anmälan
Anmäl dig till info@aklagare.se senast fredag 15 september klockan 12. Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll digitalt delas ut på plats med ett exemplar per redaktion till föranmälda deltagare.

Huvudförhandlingen hålls i Malmö tingsrätt och startar den 26 september 2017. Förhandlingen beräknas pågå i 33 dagar, fram till mitten av december. Malmö tingsrätt målnummer: B 8322-16

Kontakt:
Åklagarmyndighetens presstjänst
010-562 50 20

Lina Isaksson Funke, mediechef polisregion Syd
072-206 07 42

MSB:s presstjänst
070-321 88 74

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera