Pressinbjudan - Åtal väcks i människorovsärendet

Torsdagen den 5 april väcks åtal mot tre personer vid Uppsala tingsrätt misstänkta för bland annat människorov i slutet av december 2011 i Uppsala.

Polismyndigheten i Uppsala län och Internationella åklagarkammaren Stockholm välkomnar medias representanter till en presskonferens med anledning av åtalet.

Under presskonferensen medverkar:

Lars Hedvall, Kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ove Dahlberg, Kommissarie och spaningsledare vid Polismyndigheten i Uppsala län.

Tid och Plats:
Torsdagen den 5 april kl. 12.00 i Polishuset, Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala.

Medtag presslegitimation.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera