Pressträff med anledning av Palmeutredningen – 25 år

Den 28 februari i år är det 25 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Mot bakgrund av detta inbjuds medier för intervjuer.

Utredningen som anses vara en av världens mest omfattande fortgår då det inte längre är aktuellt med preskription.

För att tillgodose behovet från medier finns möjlighet att träffa förundersökningsledare vice riksåklagare Kerstin Skarp samt Palmegruppens chef kommissarie Stig Edqvist. Pressträffen hålls i Rikskriminalpolisens lokaler, polishuset Kronoberg, för intervjuer och fototillfälle.

Datum: måndagen den 21 februari 2011

Tid: 13.00 och framåt.

Plats: Rikspolisstyrelsen, Polhemsgatan 30 i Stockholm

Observera att endast föranmälda bereds plats och att du  måste anmäla dig även om du haft kontakt med Rikskriminalpolisen i detta ärende tidigare.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera