Pressträff om samarbetsprojektet "Viktigt att vittna"

Onsdagen den 24 september arrangeras en pressträff om projektet "Viktigt att vittna" i Farsta.

Projektet är ett samarbete mellan Åklagarmyndigheten, Polisen, Stödcentrum för unga brottsoffer och Farsta stadsdelsförvaltning. Syftet med samarbetet är att öka ungdomars kunskaper om rättsprocessen och därmed få fler ungdomar att ställa upp som vittnen.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera