Problem med växeln

Det är för närvarande (måndag den 5 mars) problem att komma fram på Åklagarmyndighetens växelnummer.

Vissa inkommande samtal till myndighetens växel kan inte kopplas fram. Felsökning pågår. Direktnummer till enskilda medarbetare påverkas inte, utan här går det att ringa som vanligt.

Det går också bra att skicka e-post. E-postadresserna till respektive arbetsplats finns här.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera