Riksåklagaren återupptar förundersökning

Riksåklagaren återupptar en förundersökning om vållande till annans död och tjänstefel i december 2014.

En förundersökning inleddes i december 2014 om tjänstefel med anledning av att en person avlidit i samband med ett polisingripande på ett sjukhus i Västerås. Förundersökningen lades ned i april 2015, men på grund av att nya uppgifter framkommit återupptogs utredningen i oktober 2015, nu med brottsrubriceringen vållande till annans död. Även den andra förundersökningen lades ned, i april 2016. Beslutet begärdes överprövat av högre åklagare, som dock beslutade att inte ändra den första åklagarens beslut.

I december 2016 begärde riksåklagaren in handlingarna i ärendet, bland annat med anledning av uppgifter som framkommit i media. Riksåklagaren har nu beslutat att förundersökningen ska återupptas och har överlämnat ärendet till Särskilda åklagarkammaren för fortsatt handläggning.

Riksåklagaren anser att det finns ytterligare utredningsåtgärder som kan genomföras. Enligt riksåklagarens bedömning kan ingripandet ha medfört ansvar för vållande till annans död eller åtminstone tjänstefel.

Länk till information om överprövning.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera