Riksåklagaren begär resning i mordärende

Riksåklagaren begär resning till nackdel för en tidigare frikänd person i ärendet om misstänkt mord i Spekeröd utanför Stenungsund. 

En kvinna försvann i juli 2010. En person åtalades misstänkt för mord, men frikändes i både tingsrätt och hovrätt. I april 2012 hittades kvinnans kropp.

- Jag anser att omständigheterna nu är sådana att det finns skäl att gå in med en resningsansökan, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera