Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom i fråga om förverkande

Överklagandet gäller en fråga om förverkande i samband med att en person dömts för grovt narkotikabrott.

I ett mål där hovrätten dömt en person för grovt narkotikabrott till fängelse i 3 år och 6 månader hade åklagaren yrkat att ersättningen från narkotikaförsäljningen skulle förklaras förverkad. Istället beslutade hovrätten att endast förklara den uppskattade vinsten av narkotikaförsäljningen förverkad.

Enligt riksåklagarens uppfattning bör dock en bruttometod tillämpas när man bestämmer vilket belopp som ska förklaras förverkat med anledning av försäljning av narkotika. Detta innebär att hela ersättningen från en narkotikaförsäljning bör förklaras förverkad och att de eventuella kostnader som den dömde haft möjligen kan tas hänsyn till vid en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.

Överklagandet (länk)

Presstjänsten
010-562 50 20

Byråchef My Hedström
010-562 50 27


Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.