Riksåklagaren överklagar hovrättsdom om påföljden för mord

En man har dömts för mord till fängelse i 16 år efter att ha dödat sin hustru med en kniv i det gemensamma hemmet. Riksåklagaren anser att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid.

Mordet har begåtts efter lagändringen den 1 juli 2014.

Den fråga som är av intresse ur prejudikatsynpunkt är vilket genomslag sådana försvårande omständigheter som hänger samman med mord i nära relation bör få när påföljden för mord ska bestämmas.

Länk till överklagandet: ÅM 2015/7841

Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.