Riksåklagaren vill att HD ska pröva om en polsk medborgare kan överlämnas till Polen för att avtjäna ett straff där

Målet gäller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. En förutsättning för ett överlämnande är att det brott som ska avtjänas i den andra staten är straffbart även i Sverige (dubbel straffbarhet) eller att brottet finns med på en särskild lista (s.k. listbrott). 

En person har dömts i Polen för ett antal gärningar där det råder dubbel straffbarhet med också för en gärning där det inte råder dubbel straffbarhet och där brottet heller inte är ett s.k. listbrott. För brotten har den polska domstolen dömt ut en gemensam fängelsepåföljd. Frågan är nu om Sverige kan vägra att överlämna personen till Polen på grund av att en av de gärningar som omfattas av den polska domen inte är straffbar i Sverige. Riksåklagaren har därför överklagat hovrättens beslut om att vägra ett överlämnande.

Överklagandet 2016/0050 i pdf-format

Kontakt

Presstjänsten

010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera