Rysk medborgare anställd på Bombardier i Sverige häktad

En rysk medborgare som är anställd på Bombardier i Sverige har i dag häktats vid Stockholms tingsrätt, misstänkt för grovt givande av muta.

Flera anställda vid Bombardier misstänks ha varit i maskopi med företrädare för den azerbaijanska järnvägsmyndigheten i syfte att anpassa villkoren vid en upphandling efter Bombardiers önskemål. Trots att Bombardier låg på femte plats prismässigt så vann de upphandlingen 2013 då konkurrenter som hade bättre pris diskvalificerades av järnvägsmyndigheten i Azerbaijan. Bevisen, i form av e-postmeddelanden, säkrades i oktober 2016 vid en husrannsakan hos Bombardier i Sverige.

Mutmisstanken består i att de myndighetspersoner i Azerbaijan som samarbetade med Bombardier fått belöningar för att ha gynnat Bombardier i upphandlingen. Dessutom har en myndighetsanställds privata företag blivit en avtalspartner som fått vara med att lämna anbudet i ett konsortium tillsammans med Bombardier. Detta azerbaijanska bolag fick därigenom uppdrag värda minst 56 miljoner amerikanska dollar.

Målnummer 1282-17, Stockholms tingsrätt

Kammaråklagare Thomas Forsberg på Riksenheten mot korruption är tillgänglig per telefon för media i dag fredag 10 mars kl. 14-15.

Telefon: 010-562 53 68

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera