Status i ärende om eventuell givande och tagande av muta

Chefsåklagare Alf Johansson vid Åklagarmyndighetens Riksenhet mot korruption leder sedan förra veckan en förundersökning om eventuell givande och tagande av muta.

Detta med utgångspunkt utifrån uppgifter som kommit fram i media kring fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström i en av förbundets fastigheter i Stockholm.

- Förundersökningen med de åtgärder som inryms i en sådan har påbörjats. Intresset för ärendet har varit väldigt stort. Jag har emellertid inte någon information att lämna om förundersökningens bedrivande. När det blir möjligt att lämna sådan information så kommer det att kommuniceras, säger Alf Johansson.

Några kommentarer om när förundersökningen kommer att vara färdig och vilka konkreta utredningsåtgärder som kommer att vidtas kan inte lämnas.

Kontakt
Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera