Aktia Abp: Aktias år 2012 har börjat väl

 

Aktias år 2012 har börjat väl

På Aktia Abp:s bolagsstämma berättar vd Jussi Laitinen i dag om början av innevarande år:

  • Aktias nya nätbank lanserades framgångsrikt i februari 2012. Användningen av nätbanken har ökat och antalet servicebegäran har mer än tredubblats. Nya funktioner kommer att tas i bruk under året.
  • Under det första kvartalet ökade försäljningen inom de flesta produktområden, och totalförsäljningen överstiger klart fjolårets nivå. Aktia har fått över 4 000 nya kunder.
  • De förvaltade medlen i Aktias kapitalförvaltningsenheter växte ansenligt, och marknadsandelen i fonder steg till 6,95 %.
  • Marknadsföringskampanjen som startades i början av april bygger på en ännu djupare förståelse av kundernas ekonomiska situation. Som en del av kampanjen har redan över 10 000 finländare räknat ut sin livsinkomst på nätet.
  • Enligt preliminära uppgifter steg eget kapital per aktie (NAV) 31.3.2012 till ca 7,60 (31.12.2011; 7,01) euro med beaktande av den föreslagna dividenden. Detta beror i huvudsak på placeringsportföljernas goda utveckling och en positiv inverkan av försäljningen av skadeförsäkringsbolaget.

Aktia behåller utsikterna inför 2012 oförändrade och uppskattar att rörelseresultatet 2012 kommer att vara lägre än 2011.

Aktia publicerar sitt resultat för det första kvartalet 10.5.2012.

 

AKTIA ABP

 

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
Vice verkställande direktör, CFO Stefan Björkman, tfn 010 247 6595

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.fi

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.   Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 400 000 kunder betjänas av en personal på 1 400 personer på 70 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera