Aktia Abp: Arja Talma nominerad till ny styrelseledamot i Aktia Abp:s styrelse

 

Aktia Abp
Börsmeddelande
17.4.2013 kl. 10.30

 

Arja Talma nominerad till ny styrelseledamot i Aktia Abp:s styrelse

Aktia Abp:s förvaltningsråds presidium föreslår att till ny styrelseledamot väljs ekonomie magister, eMBA Arja Talma (50). Talma är medlem av Kesko Oyj:s koncernledningsgrupp med ansvar för placeringar och affärsplatser. Talma har en gedigen erfarenhet från bl.a. affärsledning, ekonomiförvaltning och revision.

Valet föreslås förrättas av Aktia Abp:s förvaltningsråd 7.5.2013.

Presidiet föreslår att antalet styrelseledamöter tillsvidare fastställs till sju (7).

 

AKTIA ABP

Ytterligare information:
Förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin, tfn  0500 459 059

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Prenumerera