Aktia Abp: Årlig sammanställning av Aktia Abp:s börsmeddelanden och börsanmälan 2011

 

Årlig sammanställning av Aktia Abp:s börsmeddelanden och börsanmälan 2011

Aktia Abp publicerar den årliga sammanställningen över publicerade börsmeddelanden för 2011 i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Börsmeddelandena finns att läsa på www.aktia.fi > Om Aktia >  Press  > Press- och börsmeddelande. Informationen i meddelandena kan delvis vara föråldrad

Januari

27.01.2011        Årlig sammanställning av Aktia Abp:s börsmeddelanden och börsanmälan 2010

28.01.2011        Aktias nomineringskommittés förslag till bolagsstämman

28.01.2011        Aktia Abp:s styrelseutskott
 

Februari

17.02.2011        Aktia Abp: Bokslutskommuniké 2010 17.2.2011.kl.8.00

28.02.2011        Aktia Abp: Bolagsstämmokallelse
 

Mars

08.03.2011        Aktias bokslut, årsredovisning, bolagsstyrningsrapport, redogörelse för ersättningar
                        och samhällsansvarsrapport för 2010 har publicerats

29.03.2011        Beslut vid Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2011
 

Maj

05.05.2011        Aktia Abp:s styrelse inför ett nytt incentivprogram för koncernens nyckelpersoner

09.05.2011        Aktia Abp: Delårsrapport 1.1-31.3.2011

10.05.2011        Konstituering av Aktia Abp:s förvaltningsråd
 

Juni

06.06.2011        Flaggningsanmälan, i enlighet med värdepappersmarknadslagens
                        2:a kapitel, 10:e paragraf

22.06.2011        Taru Narvanmaa blir vice vd för Aktia och Magnus Weurlander ledningsgruppsmedlem

22.06.2011        Flaggningsanmälan, i enlighet med värdepappersmarknadslagens
                        2:a kapitel, 10:e paragraf 

 

Augusti

03.08.2011        Aktia Abp: Delårsrapport 1.1-30.6.2011

03.08.2011        Avyttring av egna aktier för verkställande av incentivprogram 2010

31.08.2011        Aktias verksamhetsmodell utvecklas och ledningsstrukturer förnyas
 

September

13.09.2011        Aktiakoncernen har slutit avtal om avyttring av sitt innehav i Ålandsbanken

14.09.2011        Aktiakoncernen har avyttrat sitt innehav i Ålandsbanken

26.09.2011        Aktia Abp: Aktia Abp:s resultatrapporter och bolagsstämma 2012


Oktober

12.10.2011        Aktia Abp: Aktia inleder samarbetsförhandlingar
 

November

08.11.2011        Aktia Abp: Delårsrapport 1.1-30.9.2011

22.11.2011        Aktia Abp: Aktia har avslutat samarbetsförhandlingarna

24.11.2011        Aktia Abp: Förslag till sammansättning av Aktia Abp:s styrelse 2012
 

December

08.12.2011        Aktia Abp: Sammansättning av Aktia Abp:s styrelse 2012

12.12.2011        Aktias nomineringskommitté utsedd

 

 

AKTIA ABP

Avsändare:
Göran Stenberg
Kommunikationschef
puh. 010 247 6590, 040 505 0689

  

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Massmedier

www.aktia.fi

Prenumerera