Aktia Abp: Avyttring av egna aktier för verkställande av incentivprogram 2011

 

 

Avyttring av egna aktier för verkställande av incentivprogram 2011

Aktia Abp har 4.4.2012 med stöd av beslut av bolagets styrelse avyttrat 1 958 egna aktier, serie A, för verkställande av bolagets incentivprogram 2011.

Aktierna har avyttrats genom börshandel mot vederlag till tidigare medlem av bolagets ledningsgrupp, vilken erhåller ersättning för betalning av aktierna.

 

Närmare uppgifter om överlåtelsen:

Datum 4.4.2012
Börsaffär Sälj
Aktieserie A-aktier
Antal aktier 1 958 st.
Pris/aktie 5,59 €
Pris totalt 10 945 €

 

Antal egna aktier som är i bolagets besittning efter överlåtelsen:

Serie A 286 716 st.
Serie R 178 762 st.

 

AKTIA ABP

Mera information:
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.fi

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 400 000 kunder betjänas av en personal på 1 400 personer på 70 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

 

Prenumerera