Aktia Abp: Handelsbankens LP-marknadsgaranti för Aktias A-aktie upphör 31.3.2013

 

Aktia Abp
Börsmeddelande
14.2.2013 kl. 10.30 

 

Handelsbankens LP-markandsgaranti för Aktias A-aktie avslutas 31.3.2013

Aktia Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ) filialverksamheten i Finland avslutar sitt marknadsgarantiavtal som uppfyller förutsättningarna för NASDAQ OMX Helsinki Oy:s Liquidity Providing (LP)- verksamhet.

Avsikten med marknadsgarantin var att för placerarna underlätta handeln i Aktias A-aktie i samband med börsnoteringen.

Aktias A-akties likviditet har under de senaste 12 månaderna varit tillfredsställande och därmed är marknadsgarantin inte längre motiverad.

Marknadsgarantin upphör 31.3.2013

AKTIA ABP

Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Centrala Massmedier
Finansinspektionen
www.aktia.fi

 

Kort om Aktia:
Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera