Aktia Abp: Jannica Fagerholm avgår från Aktia Abp:s styrelse

 
 

 

Aktia Abp
Börsmeddelande
26.2.2013 kl. 14.00

 

Jannica Fagerholm avgår från Aktia Abp:s styrelse

Styrelseledamot Jannica Fagerholm har i dag meddelat att hon avgår från Aktia Abp:s styrelse per 27.2.2013 till följd av att hon nominerats till styrelseledamot i Sampo Abp. Beslut om eventuell komplettering av styrelsen fattas av Aktia Abp:s förvaltningsråd.


AKTIA ABP

Förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059
Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera