Aktia Abp: Uppsägning av aktieägaravtal

 

Aktia Abp
Börsmeddelande

5.4.2013 kl. 9.30


Uppsägning av aktieägaravtal

Det har 4.4.2013 kommit till bolagets kännedom att parterna i ett aktieägaravtal mellan aktieägare, som tillsammans representerar ca 52 procent av aktierna och ca 72 procent av rösterna i bolaget, sagt upp aktieägaravtalet med omedelbar verkan.

Enligt avtalet hade avtalsparterna en inbördes skyldighet att erbjuda Aktia R-aktier eller teckningsrätter till dylika, som part önskade sälja, till en annan avtalspart.


AKTIA ABP

Ytterligare information:
Håkan Mattlin, förvaltningsrådets ordförande, tfn 0500 459059

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera