AKTIA ABP BÖRSMEDDELANDE 31.8.2011 kl. 8.30

Aktia Abp
Börsmeddelande 31.8.2011 kl. 8.30

Kundinriktad verksamhetsmodell och lokal närvaro är hörnstenarna för förändringen: koncernledningens roll blir strategisk och Aktias ledningsgrupp blir starkt operativ

För att möta de allmänna utmaningarna på finansmarknaden och för att nå koncernens tillväxt- och lönsamhetsmål för kommande år ökar Aktia kundinriktningen i sin verksamhetsmodell ytterligare. Kontorsnätet med 72 kontor indelas i fem regioner som tar hand om såväl privatkunder som företagare och företag.

För regionorganisationen i huvudstadsregionen svarar direktör Barbro Karhulahti, för Österbotten och koncernens fastighetsförmedling direktör Gösta Råholm, för Västra Nyland och Åboland direktör Christer Nyback, för Östra Nyland direktör Carl Pettersson och för Åbo-Tammerfors-Uleåborg direktör Pasi Pitkäjärvi. Regiondirektörerna rapporterar till vice verkställande direktör Taru Narvanmaa.

Aktias koncernledning består av vd Jussi Laitinen, vice verkställande direktörerna Stefan Björkman, Taru Narvanmaa, Robert Sergelius och Jarl Sved samt direktör Magnus Weurlander.

Regiondirektörerna ingår i Aktias nya operativa ledningsgrupp.  De övriga medlemmarna i den operativa ledningsgruppen är koncernledningsmedlemmarna Jussi Laitinen, Stefan Björkman (ekonomi och IR, IT, treasury, Aktia Hypoteksbank, försäkringsverksamheterna), Taru Narvanmaa (försäljning, marknadsföring, säljstöd, produkt- och konceptutveckling), Robert Sergelius (Private Banking, kapitalförvaltning och företagsenhet samt fonder och värdepappersförvar), Jarl Sved (strategisk planering, HR och kommunikation) och Magnus Weurlander (bankprodukter och -processer, regional back office och riskkontroll) samt direktörerna Anders Nordman (skadeförsäkring), Olav Uppgård (koncernplaceringar, fastigheter, bankjuridik, lokalbankssamarbete och projekt) och som personalrepresentant Marit Leinonen

Förändringarna träder i kraft 1.9.2011.

– Aktia har klarat sig bra i den turbulenta verksamhetsomgivningen under de senaste åren. Den fortsatt låga räntenivån och den ökade regleringen tär emellertid på vår lönsamhet. Därtill har flertalet företagsköp och det allt mångsidigare produkt- och tjänsteutbudet ökat komplexiteten inom koncernen. Genom att förenkla ledningsstrukturerna vill vi försnabba beslutsfattandet och effektivera vår verksamhet. Vi samordnar modellerna för betjäning av privat- och företagskunder för att förstärka vår lokala närvaro och ser till att beslut fattas så nära kunderna det bara är möjligt, säger verkställande direktör Laitinen.

AKTIA ABP

Mera information: Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250

Avsändare: IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501

 

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki

Finansinspektionen

Massmedier

www.aktia.fi 

Prenumerera